#63603
به نام خداوند تمام بخشندگی و تمام مهربانی
سوال : آیا دعا یا ذکری وجود دارد که خواندن آن به تقویت حافظه کمک کند؟
پاسخ از امام احمد الحسن (ع) : بله ، باشد که خدا با تو مهربان باشد ، این دعای مبارک برای تو و تمام برادران و خواهرانت است

بسم الله الرحمن الرحیم
اي خدا ، اي بزرگ ، اي بخشنده
اي تو كه ناتوانی ناتوان بود از شناختن او
اي تو كه هيچ كس تو را نمي شناسد به جز محمد و علي ، و هيچ كس آنها را نمي شناسد به جز تو
اي در برگيرنده ي همه چيز ، اي نامحدود
اي كه به هيچ فضا و مكاني محدود نيستي
از تو درخواست میکنم ، با ناتواني ام ، شناخت تو را
و از تو درخواست ميكنم به حق كسي كه ناتوان بود ، كسي كه ناتوان از شناخت تو بود
و دست از شناخت تو نكشيد تا زماني كه تو را شناخت
تا ( نام شخص ) را بهبود و درمان بخشي
و از او تباهيِ ناپاكي ها و ناپاكي از شياطين را دور كني
و نفس او را پاك گرداني و بر سرش دست بكشي و عقلش را به او بازگرداني
همانا ، تو تمام بخشايش ، (و) بسيار بخشاينده هستي
و همه چيز در دست توست ، و در دست من چيزي جز دعا نيست ، اي بخشنده ، اي بخشنده
و اي خداي من ، سلام و صلواتت را بر محمد و آل محمد امامان و مهدي ها بفرست
[این دعا دوازده مرتبه باید خوانده شود ]


https://www.youtube.com/watch?v=55zILdu3n20
A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Après le Rappel. A-19. Nous avions d[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Des calomniateurs. Ha-1. Al-Houmazah[…]

L- La Mère des Cités.

Salam, La Montagne des Montagnes. L-6. Il e[…]