#53208
BismiLLAH Ar Rahman Ar Rahim. Salam aleykum wa RahmatuLLAH dear Ansar ALLAH swt!.. I have posted the Turkish translated text of the holy will of our beloved prophet (p.b.u.h.a.p).

ALLAHUME SALLI ALA MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD WA ALI MUHAMMAD WA AL AIMMA WA AL MAHDIYEEN WA SALLIM TASLEEMAN KATHEERA!!

PEYGAMBERÄ°N (S.A.V.A.S)-in VASÄ°YETÄ°

Allah (s.v.t) Resulu (s.a.v.a.s) Ali ibn Abutalib (a.s)-a ölüm gecesinde dedi. “Ey Hasanın babası, bana bir kağıt ve bir kalem getir.” Ve O (Resulullah (s.a.v.a.s)) vasiyetini etdi ve belli bir yere kadar söyledi sonra şuraya yetişdi ve sonra dedi: “Ya Ali, benden sonra 12 İmam olucak ve onlardan sonra 12 Mehdi olucak. Sen, Ya Ali 12 İmamın birincisisin, Allah (s.v.t) seni semalarda ve göklerde (cennetlerde) Ali Al-Mürtaza, Muminlerin Emiri, En Düz Konuşan (Sıddıgul Akbar), En Seffaf ve aydın Gezavt Eden (Hükm eden), Haqqla Batil arasında Hakim, En Güvenilen ve Hidayetçi (Mehdi) adlarıyla isimlendirmiştir. Bu sıfatlar senden başka hiç kimseye ait değildir. Ya Ali, sen bennim ailemin (benden sonra), onların yaşamında ve ölümünde ve kadınlarımın üzerine vasimsin. Kimi sen onaylarsan yarınki gün beni beni bulur ve kimi de sen red edersense ben ondan (kadın cinsiyeti) beriyim. Ben onu (kadın) görmeyeceğim ve o (kadın) da beni Kiyamet Günü görmeyecektir. Ve sen benden sonra ümmetime vasisin (halifesin). Eğer ölüm sana gelirse, bu vasiliyi oğlum Hasana (a.s)-a, En Hayırlıya ver. Sonra ölüm ona geldiğinde, o da oğlum Hüseyne (a.s)-a (Şehit, Pak, Katl Edilmiş)-e versin. Sonra ölüm ona geldiğinde, o da oğlu Zeynul-Abidine, Aliye (a.s)-a versin. Sonra ölüm ona geldiğinde,o da oğlu, Muhammed Al-Baqıra (a.s)-a versin. Sonra ölüm ona geldiğinde,o da oğlu, Cafer Al-Sadiq. (a.s)-a versin. Sonra ölüm ona geldiğinde,o da oğlu, Musa Al-Kazıma (a.s)-a versin. Sonra ölüm ona geldiğinde,o da oğlu, Ali Al-Rızaya (a.s)-a versin. Sonra ölüm ona geldiğinde, o da oğlu, Muhammede (a.s)-a, En Sadık (Emin) olana versin. Sonra ölüm ona geldiğinde, o da oğlu, Aliye (a.s)-a, Danışman (En Güzel)-e versin. Sonra ölüm ona geldiğinde, o da oğlu, Al-Hasana (a.s)-a, En Ahlaklıya versin. Sonra ölüm ona geldiğinde,o da oğlu, Peygamberin (s.a.v.a.s)-ın va ailesinin güveni olana versin. Bunlar 12 İmamdır. Sonra, ondan (İmam Muhammed Mehdi ibn Al Hasan Al Askari a.s-dan) sonra 12 Mehdi olucak. Eğer ölüm ona (İmam Muhammed Mehdi ibn Al Hassan Al Askari a.s)-a gelirse, o da, oğluna (yakın olanlarının birincisine) versin. Onun 3 ismi vardır. Bir ismi benim ismim gibi Ahmet ve benim babamın ismi gibi: Abdullah (Allahın s.v.t kulu), ve 3-cü adı Mehdidir. O inananların (İman getirenlerin) EN BİRİNCİSİDİR.

KAYNAKLAR:
1. Şeyh Al-Hür Al-Amali İsbaat Al-Hudaat Cilt 1. Sah. 549 (376)
2. A.l-Şeyh Al-Hür Al-Amali Kitap Al-İgaas Al-Hacadan sah.393
3. Al-Şeyh Hasan ibn Sleyman Al-Hili (Mühtasar Al-Basaaer sah.159)
4. Al Åžeyh Al-Meclisi Bihar Al-Anvar cilt 53. Sah 147 (6) ve cilt 36 sah 260 (81)
5. Al-Şeyh Abdullah Al-Bahrani kendi kitapında Kaya Al-Avaalem cilt 3 sah 236 (227)
6. Seyit Haşim Al-B.hrani kitapında Kaya Al-Meram cilt 1. Sah 370 (59)
7. Al-Ä°nsaf sah. 222 Seyit HaÅŸim Al-Bahrani.
8. Şeyh Mirza Al-Nuuri kitapında Al-Necm
9. Al-Saqeeb cilt 2 sah. 71 (sahih kaynak olarak onaylanmış ve aynı zamanda Şeyh Tusi sahih kaynak olduğunu onaylamıştır)
10. Seyit Muhammed Muhammed Sadiq Al-Sadr bu vasiyeti onaylamış ve kendi kitapında, Al-Zühurdan sonrakı Tarih sah. 641
11. Şeyh Al-Micaanın Muxateeb Al-Rasul kitapında cilt 2. Sah 96
12. Muhazar Mucem Al Ahadis Al-Ä°mam Al-Mehdi Åžeyh Al-KoraniFI EMANILLAH INSAALLAH!!
A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Après le Rappel. A-19. Nous avions d[…]

Ha- Houmaza, Calomniateurs.

Salam, Des calomniateurs. Ha-1. Al-Houmazah[…]

L- La Mère des Cités.

Salam, La Montagne des Montagnes. L-6. Il e[…]