#274
Sa vr vb değerli Ensarlar,

Hepimizin okuduğu üzere, sahte fb imamı, Dr. Ali’nin hidayet istediği videodan sonra, Abdullah Hashem ve Mısır ansarlarına hitaben, Dr. Ali’den beri olduklarını belirtmelerini istedi.

Yazısının sonunda şöyle yazmıştır: “…Sizler çok ucuz olmayı seçebilirsiniz ki, SON DERECE KÜÇÜLÜCEKSİNİZ ve değeriniz hatta maddi standartlar kadar değersizleşecektir. ve o değer; NASİBİ Ali Ğureyfi’nin sizlere ödediği kadar olacaktır. Öyle ki, ONUNLA BİRLİKTE CEHENNEME YÜRÜRSÜNÜZ ve nebilerin ve elçilerin düşmanlarının yanında tarihin ÇÖP YIĞININA DOĞRUU yol alırsınız…”

Çok açık bir şekilde bellidir ki, bu sözler bizim İmamımıza ait değildir.

Zira, İmam a.s hidayet isteyen hiçbir ansarına bu şekilde konuşmaz.. Öyle ki, o a.s bizlerden her daim münafıklara bile yardımcı olmamızı, olabildiğince, elimizden geldiğince insanları şeytanın yolundan çekip, Allah’ın yoluna koymamızı istemiştir…

Şimdi gelin İmamımız Ahmed el Hasan a.s’ın sözlerine bakalım:

“…Fakat bu, onların tamamını cehenneme odun olarak bırakacağımız anlamına gelmez. Zira, onların arasında düzeltilip, Allah’ın biatine geri döndürülebilecek olan biri olabilir…

…Ve biz müminler için, Hüseyin’den (as) bir örnek olsun. Ki o (as), Yezid bin Muaviye’nin (Allah ona lanet etsin), ordusuna nasihat etti. Ve, onlara iyilik yapmayı emredip, kötülükten sakındırdı. Böylece sonuç, Ümeyye Ordusu’nun liderlerinden birinin, hakka geri dönmesi oldu. Ve o, Hür bin Yezid Riyahi’ydi (Allah ondan razı olsun)…

…Ve müminler, İslam ümmetini ıslah etmeyi bırakmamalıdır. Zira, onlar, Allah’ın partisi ve O’nun askerleridir…” Kaybolan ya da Allah’a Giden Yol Kitabı

Sizce, Dr Ali’ye bu nefisle yazılmış, hakaret dolu sözleri, masum bir İmam yazmış mıdır?

Yorumu size bırakıyoruz…

NOT: Dr Ali’nin videosuna şu linkten ulaşabilirsiniz:

[bbvideo=560,315]https://youtu.be/4Lh5S3KxpVI[/bbvideo]

NOT: Sahte Facebook İmamı’nın yazdığı yazı aşağıda bilgilerinize sunulur:

Dr. Ali’nin videosundan sonra sahte fb imam’ının sözlerine bakınız!

Dr. Ali nin videosunu izledik ve gördük ki kendisi hidayet talep etmekte.. şimdi lütfen sahte imamın postunu okuyun ve gerçekten imam a.s olmadığını anlayın! zira hiçbir masum a.s hidayet için soru soran birine bu şekilde cevap vermez!

“Rahman ve Rahim olan Allahın Adıyla,
Allahım Muhammed ve Al-i Muhammede, İmamlara ve Mehdilere salat eyle.
Birkaç gün önce dedim ki, eğer su aşırı yükselirse, sıçanlara kafalarını göstermekten başka bir seçenek bırakmıyor. “Saraya Kaim” oluşumu ilan edildikten sonra, munafıklar daha fazla saklanamaz. Onlara tek bir seçenek bırakıldı, yalnızca bir seçenek: kafalarını göstermek, böylece de mümin erkek ve kadınlar onları tanırlar, hak davet onlardan kurtulacak, ve onlar tarihin ve Alemlerin Rabbi olan Allahın çöp yığınına karışacaklar.
Ali Ğurayfi beklenildiği gibi, kafasını gösterdi. Onun Küdretine andolsun, Allah bir süre önce bu munafıkla ilgili bizleri bilgilendirdi. Şimdi, bu munafık safsatalar ve saçma iddialarla bir video yaptı ki, onun nasibi üstadları tekrar tekrar hak davet ve hareketiyle ilgili (böyle şeyler) söylerler. O kendi üstadlarının izinden gitti ve bu iddiaları yeniden ele aldı, halbuki onların hepsi nebilerin ve imamların tarihlerinde ve hadislerinde reddedilmiş saçma safsatalardır, bunun yanısıra akide ve yasama temelleri.

Bu reddedişler müminlerce bilinendir, Allah onları iyilikle mükafatlandırsın. Onlar açığa çıktılar, ve çıkmaya da devam edecekler, Ali Ğurayfinin cehaleti, tıpkı onlar onun insan ve cin şeytanlarından olan üstadlarının cehaletini ortaya çıkardılar, o üstadlar ki, Allahın desteklediği bu davaya karşı savaş açmayı kendi üzerlerine götürmüşler. Üstelik, Ali Ğurayfi bu videoyu yalanlarla, uydurmalarla, ithamlarla ve yanılgılardan oluşan sonuçlarla doldurdu. Hatta sevgili kardeşim Muhammed de, Allah onu korusun, onun suçlamalarından kenarda kalmadı, sanki değersiz birşey gibi etrafından geçti. Bu munafık hak davetinde, veya onun herhangi bir temelinde; rasgele, anlamsız, çocuksu ve aptalca tavırla ona saldırmaksızın; geriye birşey bırakmadı. Bu, iblis ve askerleri tarafından, Allahın çağrısına zarar vermek için berbat ve vahim girişimin tümüydü, zira onlar son anlarında son nefeslerini vermekteler. Fakat onlar aya ağlıyorlar ve onlar hiçbir zaman istedikleri şeyi elde edemeyecekler. Birkaç gün önce de sizlere söylediğim gibi, bu hak daveti, bu dünyaya yönelen ve nefislerinin köleleri olan munafıklardan kurtarmak için bir elenme ve temizlenme prosesidir, Allah onları utandırsın. Allahtan, mümin erkek ve kadınları Kendi kalesiyle kuvvetlendirmesini, onları şerden, zülmetten ve munafıkların saçmalıklarından korumasını diliyoruz.
İblis, Ali Ğurayfiyi yönetmiştir, ve o benimle irtibatta olanların tümüyle ve benim talebim üzere kendilerinin benimle irtibatta olduklarını beyan eden herkesle ilgili konuştu. Halbuki, kendi cehaleti yüzünden, Dr. Abdul Rezzak Haşim el-Diravi – bu büyük alim, aziz dostum ve arkadaşım hakkında konuşmadı. O kimse ki, mübarek hayatının tümünü hak daveti desteklemek için harcadı. Onun kitapları ve programları bunu doğruluyor. Ben onunla düzenli olarak ve direkt irtibattayım. O benimle direkt konuştuktan ve ilmi ve akademik araştırma kağıdına cevap talep ettikten sonra, ben Sumer ve Akkad iskeleleri hakkında seçili bölümleri bu sayfada paylaştım. Böylece kendisine özet şekilde anlattım ve cevabın uzunluğundan dolayı ona kendi Facebook sayfamda daha detaylı şekilde anlatacağımı söyledim. Sonra bu mübarek sayfada bölümleri paylaşarak cevapladım. Hamd olsun Alemlerin Rabbi olan Allaha.
Sorduğunuz, Al-i Muhammedin (as) merhametine gelince, bu seni yada senin gibi munafıkları alakadar etmez, Allah sizi utandırsın. Bu rahmet müminler ve Ehlibeyt (as) ile savaşmayan kafirler içindir. Senin gibi ve kendi nefret ve ısrarını kasıtlı şekilde beyan eden nasibiler gibi yalancı munafıklara gelince, onlar rahmete layık değil. Allah sizin hepinize lanet ediyor ve ve sizin en şiddetli cezaya maruz kalacağınızı vaat ediyor

(Allah, münafıkların erkeklerine, kadınlarına ve bütün kafirlere sonsuza dek olmak üzere cehennem ateşini va’detti. O, onlara yeter. Allah, onları rahmet alanından uzaklaştırdı. Onlara sürekli bir azap vardır.) Kuran 9:68.
(Çünkü Allah ve Resulüne eziyet edenler, muhakkak Allah dünyada ve ahirette onlara lanet etmiş (rahmet sahasından kovmuş) ve onlara pek hakaretli bir azap hazırlamıştır.) Kuran 33:57.
(Ve Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekleri , münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları, o kötülük girdabı başlarına dönesiceleri azaba uğratsın diye. Allah, onlara gazap etmiş, la’net etmiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Ona gidiş de ne kötüdür!) Kuran 48:6.
Ben bunu kanıt oluşturmak için yazdım ve böylece bugünden itibaren herbir bireyin yada grubun duruşu aşikar olsun. Bizim aramızda munafıklara yer yoktur. Bu sebepten, Abdullah Haşimden ve onunla birlikte Mısırda çalışanlardan Ali Ğurayfiden, Allah onu utandırsın, ve onun davet ettiği dalalet ve sapıklıktan beri olduklarını herkesin karşısında, tek tek ve ertelemeksizin beyan etmelerini talep ediyorum.

Maalesef, Abdullah Haşim, kendini, ikinci bağış için, mali açıdan Ali Ğurayfiye bağlamıştır. Ğurayfi sadece, apaçık şekilde Abdullah Haşim ve onunla birlikte olanları kendine köle yapmak için böyle yapmayı teklif etti. Bu yüzden bugün onlara sesleniyorum ve diorum ki: Sizler çok ucuz olmayı seçebilirsiniz ki, son derece küçülecekiniz ve değeriniz hatta maddi standartlar kadar değersizleşecektir. ve o değer nasibi Ali Ğurayfinin sizlere ödediği kadar olur, o kadar ki, onunla birlikte cehenneme yürürsünüz ve nebilerin ve elçilerin düşmanlarının yanında tarihin çöp yığınına doğru yol alırsınız. Yada cennet mücevherleri olmayı seçebilirsiniz ve sizin mükafatınız cennet ve Allahu Teala ile Ahmed El Hasanın rizası olur.”

NOT: Ayrıca bu imamın sahte olduğu gerçek ile yalanı birbirinden ayıramamış olduğundan ötürü de anlaşılmaktadır. Zira bu durumun içinde bulunan biri olarak, Dr Ali’nin Abdullah’a Bedr binası için bağış yaptıktan sonra kredi borcu ödediğinden ötürü, daha artık bağış yapamadığını biliyorum. Dolayısı ile yukarıda sahte imam’ın yazdığı “Maalesef, Abdullah Haşim, kendini, ikinci bağış için, mali açıdan Ali Ğurayfiye bağlamıştır..” söz, tamamen yanlıştır.. Sahte imamınız yanlış tahminlerde bulunuyor, kendini günden güne daha da batırıyor… Ve bu yazı, Nazım Ukeyli’nin yazdığı usluba ne kadar da benziyor :)

Artık yorum sizin ey Ansarullah!

Selamu alejkum, ich hab ne Frage. In meinen Träume[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]