#384
DİKKAT! DİKKAT! İMAM AHMED EL HASAN A.S, BUZAĞI KİTABI CİLT 2’DE, ZUHUR ZAMANINDA KENDİSİNİN VE BABASI İMAM MEHDİ A.S’IN, ŞİALARI İLE; ELCILERİ ARACILIĞIYLA İLETİŞİM KURACAĞINDAN BAHSETMİŞTİR !!!

LÜTFEN OKUYUNUZ! ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİDİR!

Buzağı Kitabı CİLT 2’de, Imam Ahmed el Hasan a.s şöyle buyurdu: “Bunlar zuhurun ve kıyamın yakın alametleridir. Ve belki o a.s, Mekke’deki kıyamından öncesinde olacak olan, zuhur devresine sahiptir. Belki, ELÇİLERİ vasıtasıyla (bu zuhur olacaktır).. Tıpkı küçük gaybette olduğu gibi… Ve bu olasılık, onların (a.s) rivayetleri ile de güçlendirilmiştir. Ve belki onun gönderilişinin ve zuhurunun başlangıcı, bu zamanın Ümmül Kura’sı olan Mübarek Necef’tedir. Tıpkı, Seçkin (saas) olan dedesinin yolu gibi… Keza, o (saa), kendi zamanının Ümmül Kura’sı olan Mekke’ye gönderilmişti. Ve Allah (svt) daha Alim ve daha Hekim’dir. Ve bize ufacık bir ilim dışında birşey verilmemiştir.” Buzağı, Cilt 2

Büyük ihtimalle bellidir ki, burada İmam Ahmed el Hasan a.s’dan bahsedilmektedir, İmam Mehdi a.s’dan değil. Çünkü biliriz ki, ahir zamanda tüm savaşlarda savaşacak olan ve devleti adl’i kurup, İmam Mehdi a.s’a devredecek olan İmam Ahmed el Hasan a.s’dır. Ve biliriz ki; kıyam Mekke’de olacaktır. Herhalukarda eğer burada Mehdi a.s’dan da bahsediliyor olsa bile, yine de bu iddiamız geçerlidir. Zira Mehdi a.s’ın 23 Ocak 2015 tarihindeki zuhuru bu şekilde olmuştur. O a.s ve Ahmed a.s, şu an bizlerle 313’ün İmam Ahmed a.s’dan sonraki en iyi ilk 12 kişisi ile yani ELÇİLERİ ile iletişim kurmaktadır!

Huzeyfe bin Yeman Resulullah(sallallahu aleyhi ve alih)’den şöyle nakleder, “Ona Rükün ve Makam arasında biat edilecektir. Onun isimleri Ahmed, Abdullah ve Mehdi’dir. Bunlar onun üç ismidir.” Gaybet-i Tusi s.305

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) vasiyetinde buyuruyor: “…Hüccet bin Hasan’ın da vefat vakti geldiğinde, vasiyeti oğluna, ilk mukarribe teslim etsin ki onun biri bat?ın olan 3 ismi vardır, biri Babamın ismi gibi Abdullah, diğeri Ahmed ve üçüncüsü de Mehdidir ve O, ilk iman edendir” Gaybet-i Tusi s.150

İmam a.s diyor ki: ” Ve belki o a.s, Mekke’deki kıyamından öncesinde olacak olan, zuhur devresine sahiptir. Belki, ELÇİLERİ vasıtasıyla (bu zuhur olacaktır).. Tıpkı küçük gaybette olduğu gibi… ” Ki bu da kanıtlamaktadır ki, kıyamdan önce İmam a.s bizlerle, BU 313’ün EN İYİLERİ OLAN 12 ELÇİ İLE iletişim kuracaktır!

Tıpkı, KÜÇÜK GAYBETTE İMAM MEHDİ a.s’ın 4 NAKİBİ İLE İLETİŞİM KURDUĞU GİBİ… Şia, İmam Mehdi a.s ile küçük gaybette direkt iletişim kurmamıştır. Bu elçilere başvurmuş, onlar da Mehdi a.s’a başvurmuştur…

ŞİMDİ BAZI OFİS DESTEKÇİLERİ DİYEBİLİR Kİ, BU ELÇİLER, OFİS TEMSİLCİLERİDİR… Ancak, elimizde İmam a.s’dan kesin olan tanımlamalar mevcuttur.

İmam a.s, Nübüvvet Mührü Kitabı’nda, bizler ve Kaim a.s ile olan iletişim, 313 kişi aracılığıyla olacaktır. Ve onlar bu zamanda Kuran’da geçen görünün şehirlerdir.

Ve demiştir ki, ONLARIN İSİMLERİ YERYÜZÜNDE BİLİNMEYECEK… Ve GELİŞLERİ LANETLENECEK, demiştir… Onlar, insanları KAİM A.S İÇİN BİRARAYA GETİRECEK ve zorluklarla karşılaşacaklar demiştir… Fakat bu zorlukları geçecekler, demiştir… (Daha fazlası için, lütfen Nübüvvet Mührü Kitabı’na bakınız…) Dolayısı ile bu nakipler, ofis temsilcileri değildir. Zira onların adları hepimiz tarafından bilinmektedir. Hatta çok meşhurdurlar… Ve gelişleri lanetlenmemiştir… Bilhassa, tüm bu zorluklardan geçen, İSİMLERİ BİLİNMEYEN bu 313’ün en iyi 12 kişisi olmuştur.. Onlar, 313’ten olduğunu iddia eden ve insanları Kaim a.s için biraraya toplamaya çalışan İLK ANSARLARDIR!

VE AYRICA; İMAM AHMED A.S, 313 KİŞİNİN, ANSARLARI, MEHDİ A.S İÇİN BİRARAYA GETİRECEĞİNDEN, “NÜBÜVVET MÜHRÜ” KİTABINDA DA BAHSETMİŞTİR!

İmam Ahmed el Hasan a.s buyurdu: 313 KİŞİ, ANSARLARI MEHDİ A.S İÇİN BİRARAYA GETİRECEK OLANDIR!

“Hadis ve ayetlerle bahsettiğimiz bu ilk gruptaki (teçhizattaki) kişiler, Hz Mehdi a.s’ın, 313 sahebesidirler. Melekuttan salih rüyalar ile ilham alırlar ve Allah’ın izni ile bazı gayb haberlerini bilirler. Bazıları Nübüvvet mertebesine sahiptir, ve her biri de, Allah’u Teala’ nın yanında olan derecesi ve fazileti ile, onceden gonderilmis peygamberlerden olan elcilerdirler!
O her biri bir digerinden görünen şehirler/kentler, Allah’tan olan Elçilerdir (313 ANSAR) çünkü hakkı Allah’tan öğrenmişler ve Allah onlara salih rüyalarla vahyeder. Çünkü onlar, Hz Mehdi (a.s) ile birliktedirler.
Yani, yeryüzünü adaletle dolduran kişiyle birlikte olacaklar ve insanları El Kaim El Mehdi (a.s) için BİRARAYA GETİRECEKLERDİR !
Böylelikle, onlar insanlar üzerine HUCCETIRLER ve içlerinde KOTU IS GOREN (beceriksiz olan) yoktur zira onlar engellerin üzerine başarıyla giderler ve onların üzerine olan Allah’ın Huccetini takip ederler ve o kişi için, Allah’ın destekçilerini bir araya getirirler.”
NÜBÜVVET MÜHRÜ KİTABI

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMED VE ALI MUHAMMED EL EIMME VEL MEHDIYIN VE SELLIM TESLIMEN KETIRA…
N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, À qui appartient la Royauté ? A-21. L[…]