#389
Ala Salim tarafından yazılmış Salih Kul kitabı 2.ciltte, Alaa Salim diyor ki, İmam`a (a.s) Barnabas İncili hakta soruldu, ve diyor ki, İmam Ahmed El Hasan (a.s) şöyle buyurdu:

“Allah seni başarıyla mükafatlandırsın, bugün dolaştıran Barnabas İncili yüzde yüz yalandır/yanıltıyor, ve bir Müslüman, onu Hristiyanlara karşı kanıt olarak sunamaz, zira kısacası, onun hiçbir ravi zinciri yada güvenilir tarihi kaynağı yoktur. (Eğer varsa), öyleyse, esasen basılmış (çap edilmiş) bu İncilin eski nüshası nerde? Onun tarihi nedir? Nerede bulunmuştur? Değerlendirilmiş midir ve kim onu değerlendirmiştir? Onunla ilgili ne söyleniyor? Herkim bu Kitap ile tartışmak istiyorsa, bu sorulara cevap vermelidir ve cevap verdikten sonra kendisinin delilden yoksun olduğunu görecektir, ki bu kitap hatta Hristiyanlara karşı iddia edilmesi mümkün olan şeyi bile belirtmiyor.”

Barnabas isimli İncil kendilerini müslüman çağıran kimseleri kandırmak için olan bir oyundan başka birşey değil. Başka türlü, onun hiçbir tarihi değeri yoktur, ve akıllı birisi hatta Hristiyanlara karşı onunla tartışa bilmezken bile, siz nasıl kaynağı bile olmayan bir kitapla tartışabiliyor sunuz? Cudas İnciline gelince, o eski bir İncildir ve tarihi kaynağı bulunmuştur ve tarihi bir senettir ve tam ilmi inceleme ile güvenilirliği sabittir.”

Şimdi gelin İmam`ın (as) Buzağı kitabı 1.cilt, 76.sayfadaki buyurduğu şeye bakalım:
“Barnabas İnciline gelince, (orada) İsa`dan (as) bir bildiri vardır ki, o (as) Muhammed`in (s.a.a), ve “Muhtar” lakabıyla simgelenen diğer kişi, yada seçilmiş olanlardan birinin müjdesini vermeğe gelmiştir. Ve o kişi (Muhtar), Muhammed`in (s.a.a) dinini gün yüzüne çıkaran kişi olacaktır. Ayrıca o (İsa as), Muhammed`in (s.a.a) yoluna ve şeriatına kaldırım döşemek (zemin hazırlamak) için geldiğini – ki o şeriat, o`nun (as) kavs-i nüzul’u (yeryüzüne inişi) sırasında, Yeryüzündeki tüm insanların şeriatı olacaktır – buyurmuştur.
أما في إنجيل برنابا فهناك تصريح من عيسى (ع) انه جاء ليبشر بمحمد (ص) ورجل آخر رمز له بالمختار، أو واحد من المختارين والذي سيظهر دين محمد (ص). كما قال (ع) أنه جاء ليمهد الطريق لمحمد (ص)، ولشريعته التي ستكون في زمن نزول عيسى (ع) شريعة أهل الأرض جميعاً.
Ve Buzağı kitabı 1.ciltte, İmam Ahmed (as) buyuruyor:
İsa`ya (as) gelince, İsrailoğulları alimlerinin çoğu ve onların liderleri onunla (as) hoşnut olmadılar, zira onun (as) onlar arasında mevcutluğu onlara bir sitem idi. Ve onun riyazeti/zühtü, onları aşağılayan bir rezalet idi. Bu, İncilde şöyle zikredilmiştir: Ve ardından İsa a.s, Allah’ın sözünü unuttuklarından ve kendilerini boş şeylere verdiklerinden dolayı, halkı şiddetli azarladı. Allah’a hizmeti bırakıp, dünyalık hırsları için (çalışan) kâhinleri azarladı. Allah’ın kanununu bırakıp, boş akideler vaaz ettiklerinden dolayı yazıcıları azarladı. Kendi gelenekleri ve yaptıklarıyla, Allah’ın kanununu bir hiç duruma düşürdüklerinden dolayı, muallimleri azarladı. Ve, insanlara karşı öyle hikmetli sözler söyledi ki, en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes, merhamet için haykırarak ve İsa’ya kendileri adına dua etmesi için yalvararak ağladı. Yalnız, o gün, kâhinlere, yazıcılara ve muallimlere karşı bu şekilde konuştuğu için İsa’ya karşı nefret duyan kâhinler ve reisler (ağlamadı). Ve, onu öldürmeyi düşündüler, fakat, onu Allah’ın bir peygamberi olarak kabul etmiş bulunan halktan korkarak hiçbir söz söylemediler.
İsa ellerini Rabb Allah’a açarak dua etti ve halk ağlayarak «amin, amin» dedi. Dua bitince İsa kürsüden indi ve o gün ardından gelen pek çok kişi ile birlikte Kudüs’ten ayrıldı. Ve, kâhinler İsa hakkında aralarında kötü kötü söyleştiler. (Barnabas İncili, Bölüm 12).

Velhasıl, Buzağı kitabının her iki cildinde, İmam (as), iddia için Barnabas İncilini kullanıyor. Bu, “imamın(!)”, Ala Salim tarafından derlenmiş “Salih Kul İle (2.cilt)” kitabında söylediği ifadeyle çelişiyor. Zira o söylüyor ki, “imam(!)” şöyle diyor: “ve bir Müslüman, onu Hristiyanlara karşı kanıt olarak sunamaz”, “bugün dolaştıran Barnabas İncili yüzde yüz yalandır”, ve yukarıda okuduğunuz birçok şeyler…
Şimdi eğer hatırlarsanız, Abdullah Hashem İmam`ın (as) sözlerindeki bu apaçık çelişkiyi gündeme getirmiş ve Tevfik Masrur ile bu konuyu müzakere etmişti. Ve bu müzakereyi bu likte bulabilirsiniz: http://www.hashemstudios-board.com/viewtopic.php…(1)

Böylece, Tevfikin görüşünü özetlersek:
Tevfik konudan kaçış yolu arayarak, Abdullaha diyor ki, İmam (as) Barnabas İncilini Buzağıda Mülümanlara karşı kanıt olarak sunuyor, fakat “Salih Kul ile” kitabında imam(!) diyor ki, Barnabas İncilini Hristiyanlara karşı kanıt olarak sunamayız, ve Tevfik diyor ki, Barnabas İncilini Müslümanlara karşı kanıt olarak sunmak makbuldur, çünkü müslümanlar “ona (o kitaba) inanıyor”, tıpkı sizin sünnilere karşı Sahih Buhari`yi kanıt olarak sunduğunuz gibi.

Cevabında diyorum ki:
Evet Tevfik, Sahih Buharinin yüzde yüz doğru olmadığını söylememize rağmen, biz haala onu, Sünnilere karşı kanıt olarak sunuyoruz. Ve ayrıca, İncillerin yüzde yüz dogru olmadığını söylememize rağmen, onları Hristiyanlara karşı delil olarak sunuyoruz, ve Yahudilerle de aynı türlü…
Böylece bizim buradaki görüşümüz, Barnabas İncilinin yüzde yüz doğru olduğunu kanıtlamak değildir. Bizim görüşümüz: Mademki, İmam Ahmed El Hasan (as) onu, Buzağı kitabının her iki cildinde müzakere konusu olarak kullanıyorsa, o halde nasıl olur o (as), onu müzakere konusu olarak kullananları “Salih Kul ile” kitabında kınıyor?!!
Eğer bizim İmam (as) Sahih Buhariyi, kendi dava`sını tartışmak ve kanıtlamak için kullanıyorsa, biz de onun adımlarını takip ediyoruz ve Sahih Buhariyi, onun (as) davasını tartışmak ve kanıtlamak için kullanıyoruz. Eğer İmam (as) kendi davasını tartışmak ve kanıtlamak için İncilleri kullanıyorsa, biz de onun (as) davasını tartışmak ve kanıtlamak için İncilleri kullanıyoruz.
Ve sonar Tevfik Abdullaha diyor ki, “Salih Kul ile kitabında imam(!) diyor ki, bizler Barnabas İncilini hristiyanlara karşı kanıt olarak kullanamayız, fakat Buzağı kitabında İmam (as) Barnabas İncilini müslümanlara karşı kanıt olarak kullanıyor.”!!

Sahi mi Tevfik?? İmam (as) Hristiyanların kitabını Müslümanlara karşı mı delil olarak sunuyor?? Buzağı kitabının sadece Müslümanlar için olduğunu söyleyerek bizi kandırabileceğini mi sanıyorsun?? İmam (as) bu kitapta açık şekilde üç ilahi dinlerin tümüne söylemekte ve onların hepsinin kitaplarından deliller sunmakta!! Bana, İmam`ın (as) barnabas İncilini Müslümanlara karşı kanıt olarak sunduğunu söyleme!!
Diyorsun ki, Müslümanlar “Barnabas İnciline inanıyorlar(!) ve bu yüzden İmam (as) onlara karşı onunla kanıt sunuyor.”
Nasıl böyle eksik bir görüş ileri sürebilirsin?! Eğer Müslümanlar barnabas İncilini hristiyanlarla tartışmak için kullanıyorsa, o halde bu, bizim Sahih Buhariyi Sünnilerle tartışmak için kullanmamız gibidir! Elbette hiçbir müslüman Barnabas İncilinin yüzde yüz doğru olduğuna inanmıyor. Öyleyse, İmam (as), müslümanların ona “biz onun yüzde yüz doğru olduğuna inanmıyoruz, biz sadece onu, diğer inciller gibi, hristiyanlarla tartışmak için kullanıyoruz” cevabını verebileceklerini bildiği halde, naslı olur da, onlarla Barnabas İncilini kullanarak tartışır?!
Senin bu eksik görüşüne gore, bir kimse benimle (ben ansari şii`yim) Sahih Buhariyi kullanarak tartışabilir, çünkü o benim Sünnilere karşı Sahih Buhari ile tartıştığımı görmüştür!! Elbette, eğer birkimse benimle Sahih Buhariyi kullanarak tartışırsa, benim bu sünni kitapları sünnilere karşı delil sunmak için kullanmama rağmen, “lütfen benim inandığım kitapları kullan, benimle, sünni kitaplarını kullanarak tartışma” derim.

Müslümanlarla da aynı türlüdür, eğer imam, onların hristiyanlara karşı barnabas incilini kullandığını gördüğü için, onlara gidip barnabas inciliyle tartışırsa, o halde onların imama normal cevabı şöyle olur: “lütfen görüşlerinde, bizim inandığımız kitapları kullan, hristiyanların kitabı olan barnabas incilini, ki biz onu onlara karşı taartışmak için kullanıyoruz, kullanma!”
Böylece İmam (as) hristiyanlara, onlarla barnabas incilini kullanarak tartışmak için, ondan delil sunuyor.
İmam (as) kendi kendisiyle mi çelişiyor? O (as) böyle şeyden uzaktır!!
Açın gözlerinizi ey insanlar! Hakkı batıldan ayırt edin! Onların İmam (as) üzerinden nasıl yalanlar konuştuklarını görün!
__________________________
(1)
Abdullah: benim acil sorum var.
Tevfik: Evet, buyur.
Abdullah: İmam`ın (as) zahiren çelişen sözleri var.
Tevfik: Nerede?
Abdullah: Salih Kul ile 2.ciltte
Tevfik: Evet.
Abdullah: barnabas inciliyle ilgili.
Tevfik: Bana o sözleri naklede bilir misin? Barnabas İnciliyle ilgili ne?
Abdullah:
“O (as) barnabas İncili ile ilgili buyuruyor ki, bazı müslümanlar onun metnini delil olarak kullanıyor, onun (as) şöyle buyurduğunu duydum: “Allah seni başarıyla mükafatlandırsın, (bugün) deveran eden Barnabas İncili yüzde yüz yalandır, ve bir Müslüman, onu Hristiyanlara karşı kanıt olarak sunamaz, zira kısacası, onun hiçbir ravi zinciri yada güvenilir tarihi kaynağı yoktur. (Eğer varsa), öyleyse, esasen basılmış (çap edilmiş) bu İncilin eski nüshası nerde? Onun tarihi nedir? Nerede bulunmuştur?…..
Bu onun Salih Kul ile kitabındaki buyurduğuydu, halbuki, Buzağı 1.cilt, 72.sayfada şöyle söylüyor…
Tevfik: Bir saniye, dur tahmin edeyim.
Abdullah: ok
Tevfik:
“Barnabas İnciline gelince, (orada) İsa`dan (as) bir bildiri vardır ki, o (as) Muhammed`in (s.a.a), ve “Muhtar” lakabıyla simgelenen diğer kişi, yada seçilmiş olanlardan birinin müjdesini vermeğe gelmiştir. Ve o kişi (Muhtar), Muhammed`in (s.a.a) dinini gün yüzüne çıkaran kişi olacaktır. Ayrıca o (as), Muhammed`in (s.a.a) yoluna ve şeriatına kaldırım döşemek (zemin hazırlamak) için geldiğini – ki o şeriat, o`nun (as) kavs-i nüzul’u (yeryüzüne inişi) sırasında, Yeryüzündeki tüm insanların şeriatı olacaktır – buyurmuştur.
Abdullah: evet.
Tevfik: Ne var ki burda? O (as) barnabas incilinin hristiyanlara karşı delil olarak kullanmanın doğru olduğunu söylememiş ki.
Abdullah: evet ama o (as) diyor ki, burda İsadan (as) apaçık bildiri vardır.
Tevfik: barnabas incili hakkında tekrar tekrar öğrenen kimseler Müslümanlardır ve bu doğrudur! Şimdi, burda birkaç mesele var, ilki:
Abdullah: ben anlamıyorum, o zaman barnabas incili doğru mu değil mi?
Tevfik: İmam (as) buyurmuş: “Barnabas İncili adlanan kitapta şöyle şöyle mevcut”, ve o (as) Buzağıda, kitabın tahrif edildiğini yada buna benzer birşey söylememiş, ve Buzağı kitabı özellikle Şiiler içindir, hemde Sünniler için, ve onların her ikisi barnabas incilini delil olarak kullanıyor, böylece o (as) bu kitabı o yüzden onalra delil olarak sunuyor.
İkincisi, Salih Kul ile kitabında İmam (as) buyurmuş: “Allah seni başarıyla mükafatlandırsın, bugün deveran eden Barnabas İncili yüzde yüz yalandır,” şuna dikkat et!
“dolaştıran”
Sonra buuyuruyor: “ve bir Müslüman, onu Hristiyanlara karşı kanıt olarak sunamaz, zira kısacası, onun hiçbir ravi zinciri yada güvenilir tarihi kaynağı yoktur. (Eğer varsa), öyleyse, esasen basılmış (çap edilmiş) bu İncilin eski nüshası nerde? Onun tarihi nedir? Nerede bulunmuştur? Değerlendirilmiş midir ve kim onu değerlendirmiştir? Onunla ilgili ne söyleniyor? Herkim bu Kitap ile tartışmak istiyorsa, bu sorulara cevap vermelidir ve cevap verdikten sonra kendisinin delilden yoksun olduğunu görecektir, ki bu kitap hatta Hristiyanlara karşı iddia edilmesi mümkün olan şeyi bile belirtmiyor.”
Böylece şimdi önce de söylediğim gibi burda iki mesele var, o konuşma müteşabihtir.
İlk mesele şudur ki, o (as) söylüyor ki, barnabas incilinde sunulan şeyin doğru olduğuna müslümanlar inanıyor.
İkinci mesele odur ki, o (as) buyuruyor ki, dolaştıran birşey yalanlanıyor, ve bu, barnabas incilinde yalanlanmayan birşeyin mevcut olmadığı anlamına gelmez. Ve bu yüzden onun (as) sözleri, “yalanlanıyor” dediği zaman, aklı başında biri bunu, onun içindeki her sözün yalan olduğu gibi anlayamaz. Zira barnabas incili doğru olan şeyler de içeriyor ve bu en azından İsanın (as) mevcut olduğu ve Nebi olduğu gerçeğidir. Bu yüzden sonuç şu ki, yüzde yüz yalanlanan şey barnabasa kadar olan ravi zinciridir.
Bu yüzden de, İmam`ın (as) açıklamasının doğruluğuyla ilgili bir problem yok, ve artısı, o (as) barnabas incilini, o kitaba inananlara karşı delil olarak kullanıyor. Ve özellikle de bazı müslümanlar ve Şii alimlerine karşı.
Şimdi mesele açıklandı mı senin için?
Barnabas incili adlanan şey, islamcı olduklarını iddia eden kimselerin kendilerini kandırmaları için bir oyundur, çünkü onun tarihi bir değeri yok. Ve aklı başında hiçkimse onu Hristiyanlara karşı delil olarak kullanamaz. Kaynağı olmayan bir kitabı naslı delil olarak kullanırsın?
Abdullah: o zaman bu o demekki, barnabas incili gerçektir ve mevcuttur ve yüzde yüz yalanlanan şey onun ravi zinciridir ve bugün elimizde olan nüshalar da orijinal nüshadan değil, fakat orada bazı gerçekler ve bazı yalanlar vardır.
Tevfik: Buhariyle ilgili ne diyorsun? Bu yalanlanan kitap değil mi?
Abdullah: yarı gerçek yarı yanlış.
Tevfik: O halde yüzde yüz yalanlanan bir kitabı içbir zaman bir Şiiye karşı delil olarak sunamazsın!
Abdullah: ok.
Tevfik: fakat o gerçek olan bazı meseleleri içerebilir, ve biz onları sünnilere karşı delil olarak sunabiliriz, burda da aynı şeydir. Allah seni başarıyla mükafatlandırsın.
Abdullah: ok.
Tevfik: Böylece çelişki yok.
Abdullah: teşekkür ederim
Tevfik: bu müteşabihtir, bununla imtihan olunduklarına inanmayanların düşmesi için, ve Ansar bununla imtihan olunuyor ki, inşaAllah ihlaslı olmaları ve imanlarında şüphe kalmaması için. Müteşabihler olmalıdır, çünkü imtihan olmalıdır.
Abdullah: Ben İmam (as) hususunda şüphe etmiyorum, sadece kavrayışıma göre, bu sebepten dedim ki, İmam`ın (as) sözleri vardır ki, ZAHİREN çelişiyor.
Tevfik: Ben seni kastetmiyorum, sen inşaAllah hiçbir zaman şüphe etmezsin, ve buna şüphem yok.
Abdullah: teşekkür ederim.
Tevfik: Sonuçta, inşaAllah sen metin olanlardansın.
Abdullah: bunun için Allaha yalvarıyorum.
Tevfik: Ben genel olarak dedim ve bu herkesin imtihanıdır ve böyle olmalı.
Abdullah: evet, anlıyorum.
Tevfik: Kuran müteşabihtir, neden? Çünkü onda imtihan vardır. Sevimli kardeşim, şimdi meğrib namazını kılmak için gitmem lazım. Allaha emanet ol.
Abdullah: Allaha emanet olun.
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]