#393
[ Siyah Bayraklar Seyyid Ahmed el Hasan(as)’in kiyamindan önce ortaya çıkacaklardır]

İmam Muhammed Bakır (as) şöyle buyurmuştur: “DOĞUDAN HURUÇ EDEN BIR KAVMI GÖRÜR GIBIYIM. Onlar hakkı isteyecekler fakat onlara verilmeyecek, sonra onlar yine hakkı isteyecekler fakat onlara verilmeyecek. Böylece onların kılıçlarını sırtlarına koyduklarını gördüklerinde, onlara istedikleri şey verilecek FAKAT ONLAR KIYAM EDENE KADAR ONU KABUL ETMEYECEKLER. Onlar onu yalnızca Sahibinize verecektir, onların öldürülenleri şehittir. Muhakkak ki bunun ashabını görseydim, kendimi bu emrin sahibi için korurdum.” –

Kaynak: Gaybet-i Numani s.281

فعن الإمام الباقر (ع): ( كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ، ثم يطلبونه فلا يعطونه ، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ، ولا يدفعونها إلا الى صاحبكم ، قتلاهم شهداء ، أما إني لو أدركت صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ) غيبة النعماني ص281

Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “…NIHAYET SIYAH BAYRAKLAR DOĞUDAN YÜKSELTILIR. Onlar hakkı isteyecekler fakat onlara (hak) verilmeyecek. Sonra onlar hakkı isteyecekler fakat onlara (hak) verilmeyecek. Sonra onlar hakkı isteyecekler fakat onlara (hak) verilmeyecek. Böylece onlarda savaşacaklar ve onlara zafer verilecek. Sizden veya soyunuzdan onu tanımış kimse, buz üstünde sürünerek bile olsa benim Ehlibeyt’imin İmamı’na gitsin. Zira onlar hidayet bayraklarıdır, onlar onu benim Ehlibeyt’imden bir adama verecekler. Onun ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine benzer. O yeryüzüne hakim olacaktır, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra adalet ve eşitlik ile dolduracaktır.” – Mücem-ul Ehadis-i İmam Mehdi (as) cilt 1 sayfa 382

Kaynak: http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php

Bu hadisten maksat Siyah bayraklilarin Dogu’dan zuhur etmelerini isaret etmektedir, ve bunlarin Seyyid Ahmed el Hasan(as)’in hurucundan önce ortaya çikacaklardir. Bu kavim (Siyah bayraklar) Uc evre olarak meselelerini topluma soyleyecekler, fakat istedikleri verilmeyecek ve yalanlanicaklar. Yalanlayanlar yabanci degillerdir zira kendilerini Seyyid Ahmed el Hasan(Ona selam olsun) Ensarlarindan hitap edenlerdir. Üçüncü evrede istedikleri hala verilmeyecek ve (kiyam etmeden once) silahlanacaklardir, istedikleri verilir fakat bu temiz kavim (Siyah bayraklar) kabul etmez. Kiyam, bu emrin sahibi ile baslatilir ve bu kavim (Siyah bayraklar) istediklerini ve feda ettiklerini Ehlibeyt(as)’dan gelen bir Imam’a / Önder’e verirler.
Imam Muhammed Bakir(as) Emrin sahibi ve siyah bayraklar hakkinda soyle der: “..Muhakkak ki bunun ashabını görseydim, KENDIMI BU EMRIN SAHIBI IÇIN KORURDUM.” –

[Adalet ve barışla dolduracak olan bu hangi Mehdi’dir?

El Asbah şöyle rivayet eder: “Bir gün İmam Ali as’a gittim. Yanına vardığımda derin bir şekilde düşünüyor ve yere birşey çiziktiriyordu. Ben de sordum: Ey Müminlerin Emiri, neden toprağı çiziktiriyorsun? Yoksa buna bir arzu mu duyarsın? İmam Ali as der: Allah hakkı için hayır. Bir kez bile ne dünyayı ne de dünyanın zevklerini arzulamışımdır. Fakat, benim neslimden 11. OĞLUMDAN >> OLACAK YENI DOĞMUŞU << DÜŞÜNÜRÜM. O, BU DÜNYAYI TIRAN VE ZULÜMLE DOLDUĞU ÜZERE, ADALET VE BARIŞLA DOLDURACAK OLAN MEHDI’DIR. O gaybete çekilecektir. Ve bu dönemde kafa karışıklığına sebep olacaktır. Öyle ki, kimisi hak yolundan sapacak ve kimisi de yolunu doğruya doğru bulacaktır. O zaman ben sordum: Müminlerin Emiri, bu karışıklık ve gaybet ne kadar sürecek? İmam Ali as şöyle cevap verdi: 6 gün, 6 ay ya da 6 yıl.” Gaybet Tusi, Şeyh Tusi

[ Peki bu Emrin sahibi kimdir? ]

Ebu Basir nakletmiştir, İmam Ebu Cafer Bakır (as) şöyle buyurdu: “BU EMRIN SAHIBI, dört peygamberden bir sünnete sahiptir. Musa’dan (as) bir sünnet, İsa’dan (as) bir sünnet, Yusuf’tan (as) bir sünnet ve Muhammed’den (saa) bir sünnet.” Ben bu sünnetlerin neler olduğunu sorunca İmam (as) şöyle buyurdu: “Musa’dan (as) olan sünnet, korku ve gece yatamamaktır. İsa’dan (as) olan sünnet, İsa (as) hakkında söylenecek olan şeylerin onun hakkında da söylenmesidir. Yusuf’tan (as) olan sünnet, zindan ve GAYBETTIR. Muhammed’den (saa) olan sünnet ise şudur ki, eğer o kıyam ederse Resulullah’ın (saa) gittiği yolda gidecek, yalnız şu farkla ki o Muhammed’in (saa) bıraktığı şeyi ihya edecektir VE KILICINI SEKIZ AY OMZUNDA TAŞIYACAKTIR.” – Gaybet-i Numani s.164

Kılıcını sekiz ay omzunda taşıyacak olan bu Emrin Sahibi hadislerde açıklanmıştır.

İmam Ali (as) şöyle buyurmuştur: “Mehdi’den önce Doğuda onun ehlibeytinden (ailesinden) bir adam gelecektir, o kılıcını sekiz ay omzunda taşıyacaktır…” – Şeyh Kurani, el Mumahidun s.118
İsa Haşşab nakletmiştir, İmam Hüseyin bin Ali’ye (as) şöyle dedim: “Siz emrin sahibi misiniz?” İmam (as) da şöyle buyurdu: “Hayır. Sahip, terid (terkedilmiş), şerid (evsiz) ve babası yoluyla mevturdur (babası katledilmiştir) ve onun lakabı amcasının lakabıdır. O, sekiz ay omzunda kılıç taşıyacaktır.” – Şeyh Saduk, Kemalud Din ve Tamamun Ni’me s.318

Sonuc: Bu emrin sahibi ve kilicini sekiz ay omzunda tasiyacak olan Imam Mehdi(af)’in Ailesinden olan bir Adamdir / halifesidir/ habercisidir

[ Peki bu Imam Mehdi(af)’in Ailesinden olan bu Haberci kimdir? ]

Yukarida okudugumuz bolumde Hz.Peygamber (Ona ve Ehlibeytine selam olsun) soyle der .. “ Ehlibeyt’imden bir adama verecekler. ONUN ISMI BENIM ISMIME, BABASININ ISMI BABAMIN ISMINE BENZER. O yeryüzüne hakim olacaktır, yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra adalet ve eşitlik ile dolduracaktır.”

[ Onun ismi benim ismime benzer ]

Hz. Muhammed saas demiştir ki: “BENIM ADIM AHMED, ben Abdullah’ım (Allah’ın kulu) ve adım İsrail’dir. Ve her kim ona emretmişse, bana emretmiştir. Ve Allah, İsrail’e ne demişse, beni ima etmiştir.” (Tefsir’ül Ayaşi c.1 s.44- Burhan c.1 s.95 – Bihar’ül Envar c.7 s.178)

[ Babasının ismi BABAMIN ISMINE benzer.]

Bihar-ul Envar c.12 s.123 Imam Aliyyül Rıza (as) dedi ki:
Resulullah (saa) şöyle buyurmuştur: “…Ben iki kurbanlığın OĞLUYUM Anlamı: İbrahim Halil’in oğlu İSMAIL ve Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah.

Sonuc: Seyyid Ahmed el Hasan(as)’in babasinin ismi Ismail’dir. Ve Hazreti Peygamber’in haber verdigi “Babamin ismine benzer” den maksat Ismail Peygamberi(Ona selam olsun) ifade etmistir. Boylece Ehlibeyt(as)’dan olan bu Adam babasinin ismi Ismail’dir ve ismi Ahmed’tir
N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, À qui appartient la Royauté ? A-21. L[…]