#64871

هل هناك قيمة في تربة كربلاء؟

من اي ناحية؟ يعني كل الأحاديث التي تتكلم عن التربة وكيف تشفي ووو؟ هذا غير صحيح. وهو صحيح لمن اعتقد فيه.


آیا هیچ ارزشی در داشتن خاک کربلا است؟

از چه جنبه ای ؟ یعنی تمام احادیثی که در مورد خاک ( تربت ) و آنکه آن به چه نحوی شفا میدهد و و و ؟ آن صحیح نمی باشد. و آن صحیح است برای کسانی که به آن ایمان دارند
N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, À qui appartient la Royauté ? A-21. L[…]