User avatar
By Peja
#63848
Satu kontemplasi (perenungan) dari salah seorang saudara Ansari, semoga Allah menganugerahkan kejayaan buatnya:

Imam Ali (a.s) berkata: “Dan pemerintahan akan kembali ke Al-Zawraa’ dan segala urusan akan ditangani dengan Shura, barangsiapa berkuasa atas urusan akan melakukannya. Pada ketika itu Al-Sufyani akan muncul dan menjelajah bumi selama sembilan bulan di mana ia akan menimbulkan azab yang dahsyat. Celakalah (menimpa) ke atas Mesir, celakalah ke atas Al-Zawraa’, celakalah ke atas Kufah dan celakalah ke atas Wasit, seakan-akan aku melihat kepada Wasit; dan aku dapati di sana tiada pembawa berita dengan sebarang berita. Pada ketika itu Al-Sufyani akan muncul, makanan akan menjadi langka, manusia akan kelaparan, hujan akan jarang (turun), tanah menjadi mandul dan tiada setitik air pun yang turun dari langit. Kemudian, Al-Mahdi yang mendapat petunjuk dan akan memberi petunjuk, akan muncul; dan dia akan mengambil panji dari tangan Isa (a.s), putera Maryam (a.s)”.(Al-Malahim wal Fitan oleh ibn Tawus, mukasurat 266)

SubhanAllah, sepertimana yang kita tahu Al-Abbas (a.s) adalah pembawa panji kepada Imam Al-Hussein (a.s), maka di dalam pusingan ini (raj’ah) Isa (a.s) adalah orang yang menyerahkan panji kepada Al-Mahdi (a.s).

Dan Isa (a.s) adalah Al-Abbas (a.s)(inkarnasi) dan Mahdi Pertama adalah Al-Hussein (a.s) (inkarnasi).
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]