User avatar
By Juraj
#64535
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Táto cesta je dlhá. Kráčajú po nej iba nemnohí. Ak sú to skutoční ansári Ahmeda Al Hassána (pmsn). Je to cesta prorokov a poslov. Je to cesta, ktorá na tomto svete nevedie k pohodliu. Všetci tí, ktorí po nej kráčajú, musia byť pripravení. Smrť im musí byť milšia než život a chudoba milšia než bohatstvo. A človek musí byť pripravený nadovšetko milovať Allaha swt. Je ľahké vyrieknuť slová, no činy sú ťažšie. Mier s Imámom Al Hussajnom (pmsn). Obetoval všetko, čo na tomto svete mal, vrátane jeho vlastného života a života jeho detí pre Allaha swt.

Môže byť ťažké s ním držať krok. Je to náročná cesta. Vypovedá o tom fakt, že spomedzi celého moslimského národa jeho čias pri ňom stálo až do konca iba 70 spoločníkov. A dnes, z 1 miliardy moslimov na svete, tu ste iba vy a malá skupina z rôznych kútov sveta, ktorým bol daný úspech, aby venovali pozornosť jeho volaniu. Dokonca aj proroci a poslovia, mier s nimi, mali ťažkosti chápať múdrosť, ktorú má tento veľký človek. Tento spravodlivý služobník, ktorého príbeh spolu s Mojžišom (pmsn) sa spomína v Koráne. Mier s nimi obomi. A Mojžiš (pmsn) bol pritom prorokom Awli Al Azim a v tom čase mojžiš nevedel, že Al Hussajn, alebo tento spravodlivý služobník, je jeho otec.

Al Hussajn (pmsn) chce od vás všetkých a od všetkých veriacich, aby zo seba vydali to najlepšie pre Allaha swt, a aby Mu dali všetko a Pána milovali z celého srdca.

– Aba Al Sádiq (pmsn)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

V Mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého.

V Jeho Svätom Koráne, Allah vraví:

{Boh sa veru nehanbí uvádzať podobenstvá komára alebo toho, čo väčšie je než komár. Tí, ktorí uverili, vedia, že to je pravda od Pána ich, zatiaľ čo tí, ktorí neveria, vravia: „Čo chcel Boh rieknuť týmto podobenstvom?“ On necháva ním mnohých zblúdiť, však mnohých ním správne vedie – a budú tým uvedení v blud jedine hanebníci} {Súra Al Baqara 2:26}.

Moji milovaní, nikdy Boha nenahnevajte, aj keby to malo byť Halal (dovolené). A nikdy neuprednostňujte veci tohto sveta pred posmrtným životom. Celý svet nie je hodný jediného atómu posmrtného života. A keď vravíme atómu, je to iba príklad, ale dokonca aj desatina atómu by bolo priveľa pre tento svet.

Svet nestojí vôbec za nič.

Áno, moji milovaní, je to ilúzia. A dúfam, že naozaj porozumiete, že je to skutočne ilúzia. Ilúzia a nič iné než to. Dúfam, že to pochopíte. Každý v ňom a na ňom je ilúziou. Ilúziou, z ktorej sa ľudská bytosť prebudí až v momente, kedy sa zbaví tohto tela.

Pozrite sa okolo seba. Všímajte si všetko. Zistíte, že všetko je dočasné/prechodné. Zistíte, že ten/tá, za koho ste včera bojovali, vás dnes nudí a chcete sa ho/jej zbaviť. V momente smrti je Dunya (tento svet) presne taký.

Priblížim vám to ešte viac. Ak si napríklad dnes kúpite produkt a pred tým ste si ten produkt veľmi priali a dúfali ste, že si ho zakúpite. A dnes ho máte v rukách. Koľko času potrebujete na to, aby vám daný produkt zovšednel? Krátku chvíľu, počas ktorej sa vaše oči nasýtia. Taký je svetský život. Ak sú vaše oči po ňom hladné, nasýtia sa ho, až stratia záujem.

Pozrite sa na všetko na svete a pozrite sa na zemeguľu zvrchu. Ak by k vám niekto prišiel a povedal vám, že to všetko je vaše, a že budete žiť stotisíc rokov, aby ste svet mohli vidieť centimeter za centimetrom, a nielen raz, ale viackrát. Príde deň, keď vás to začne nudiť a vaše oči sa nasýtia a stratia záujem.

Ak by to bola realita, a ak by bola pre nás permanentná, nikdy by nás svet nudiť nezačal. A dôkazom je, že život v ňom je krátky, zatiaľ čo život v Raji je večný, pretože posmrtný život je životom skutočným, a nie je ilúziou, zatiaľ čo Dunya (svet) ilúziou je.

Zasiahla vás táto predstava, moji milovaní?

Každý, kto zapredá jeho/jej posmrtný život za jeho/jej Dunya, je stopercentne porazený. A víťaz je ten, ktorý pracuje pre svoj posmrtný život prácou, ktorá rozjasní jeho tvár pred jeho Pánom.

{Život pozemský je iba hra a zábava, však príbytok v živote budúcom je lepší pre tých, ktorí sú bohabojní. A či to nikdy nepochopíte?} {Súra Al-An’ám 6:32}

– výrok učiteľa ľudstva, jediný Mawla, Imám Ahmed Al Hassán,
vodca Čierny Zástav Východu

Image

„Očistite svoje srdcia zvnútra a budete poznať tak, ako poznám ja. Odstráňte zo svojho srdca zvyšky tohoto sveta a očistite vaše vnútro. Pre svojho brata a ľudské bytosti si želajte to, čo chcete pre seba.

Buďte prvými, ktorí dávajú, ale poslednými, ktorí berú. Precvičujte sa v sebadisciplíne a v sebaovládaní a vedzte, že Allah vidí a počuje to, čo je v srdciach. Čo sa týka jazyka, ten nerobí krok vpred ani krok vzad (pozn. prekl.: To znamená, Bohu nezáleží na tom, čo poviete jazykom, ale čo máte v srdci.)

– výrok učiteľa ľudstva, jediný Mawla, Imám Ahmed Al Hassán,
vodca Čierny Zástav Východu

Image

Image

Image

„Objavenie sa Imáma (pmsn) nebolo v súkromí v zmysle slova súkromie. Bolo verejné. No ľudia sú slepí a nevidia. Imám (pmsn) je stále pred vami. Pred vašimi očami. Vidíte ho a on vidí vás. Počujete ho a on počuje vás. Čo má však robiť, ak necítite. Niet sily ani moci než skrze Allaha.“

A tak sa osoba opýtala: „Čo máme robíť, môj pane, aby sme Imáma videli a počuli a vystúpili z našej nedbalosti?“

A tak on (pmsn) odpovedal: „Utrite si prach z očí. A či existuje niečo iné, než priblíženie sa k Bohu? Srdcom a nie jazykom. Nie je nič iné než to. Priblíženie sa k Allahovi je klúčom k dobru.“

– Odpoveď Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) osobe, ktorá položila otázku

Image

Image

„V Mene Allaha, Namilostivejšieho, Intenzívne Milostivého.

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.

Mier, milosť a požehnania Allaha nech sú s vami.

Veriaci sú bratmi a sestrami z jednej duše rozdelenej do niekoľkých tiel. Ten, ktorý necíti bolesť kvôli bolesti jeho/jej brata (alebo sestry), nie je z nás. A ten, ktorý necíti radosť kvôli radosti jeho/jej brata (alebo sestry), nie je z nás.

Podporujte sa navzájom, ruka v ruke, ako pevná konštrukcia.

Nech vás Allah chráni pred každým zlom a ujmou.“

– svätý Mawla Ahmed Al-Hassan (pmsn), vodca Čiernych Zástav Východu

Image

V každej ľudskej bytosti existuje semienko.

Niektorí ľudia ho dokážu prejaviť a vyzdvinúť. Niektorí toho nie sú schopní.

Celá záležitosť dovedna závisí na samotnej ľudskej bytosti.

Existujú takí, ktorí toho nie sú schopní, pretože to nechcú alebo preto, že sa o to nepokúsili.

A múdrosť patrí medzi vlastnosti ľudí.

A vyrovnanosť hovorí (o) človeku. A jeho činy naň poukazujú.

A ľudksá bytosť je skrytá pod svojím jazykom.

Chcete, aby som vám povedal o niečom, čo vám pomôže?
Ale s podmienkou, že sa tým budete riadiť.

Nepovedzte ani slovo, nevykonajte žiaden skutok bez toho, aby ste ho pred tým nepreskúmali zo všetkých strán.

Nerozhodnite sa bez toho, aby ste boli o danej záležitosti úplne presvedčení, aby ste sa uistili, že je v nej dobro a správnosť.

A keď sa rozhodnete, alebo keď sa odhodláte k činu, nikdy viac sa ho nezrieknite.

Buďte človekom jediného slova, avšak oprávnene, a vykonajte to s úprimnosťou kvôli Bohu.

A keď sa už raz rozhodnete, nikdy svoje rozhodnutie nemeňte.

A keď vyslovíte slovo, stojte si za ním a držte sa ho.

No pamätajte: Oprávnene a kvôli Allahovi – po intenzívnom a hlbokom premýšľaní.

A nedovoľte žiadnej osobe na povrchu zemskom, aby vás ovplyvnila natoľko, že svoje slová zmeníte, s výnimkou Allahovho Dôkazu (Hujjat Allah).”

– výrok, ktorý povedal učiteľ ľudstva, svätý Mawla, Ahmed Al Hassán (pmsn), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu.

Image

Image
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]