#65135
Ölülərin dirildilmə tələbi İbrahim (əs)’a yaraşarmı?

SORU 95: Allah Teala Buyurmuştur : “Hz. İbrahim: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” buyurdu. (Hz. İbrahim de): “Evet (inanıyorum). Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi. “Öyleyse kuşlardan dört tane tut, sonra onları kendine alıştır (parçalayıp) her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Ve Allah’ın, Azîz (ve) Hakîm olduğunu bil!.” (1), İbrahim as, Allah’tan ölülerin diriltilmesini talep etti, bu davranış İbrahim as’a yakışır mı ?

CEVAP: “ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.”, Allah ölüleri İbrahim as vasıtasıyla diriltecek. Yani İbrahim as Allah’tan ölüleri nasıl dirilteceğini sürekli talep etmedi, ayetin sonunda ise “sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler.” Yani Ey İbrahim sen onları çağır, demek ki bu diriltmeyi yürüten direkt olarak İbrahim as’dır, bu talepte İbrahim as’ın tarafından gelmiştir çünkü Nebiler ve Veliler kendilerini kusurlu ve günahkar olarak görüyorlar ve Allah’ın yaratılmışlara Hücceti olarak, nazil olan berekete ve cömertliğe karşılık kendilerini bu makama layik görmüyorlar. Ehlibeyt’ten as rivayet edilmiştir: İbrahim bu talepte bulundu çünkü Allah’ın Halil’i olduğuna kalbinin tatmin olmasını istedi.(2)
Ahmet El Hasan as, “El Müteşabihat” Kitabı, Cilt: 3, S. 158.
——————————————————————————
1. Bakara Suresi, 260.ayet
2. Ali Bin Muhammed Bin El Cehm dedi ki: Maʾmūn’ün meclisinde bulunuyordum ve İmam Ali Bin Musa El Riza as yanında idi. Maʾmūn İmam Rıza as dedi ki: Bana İbrahim’in as dediğini açıkla: “Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” buyurdu. (Hz. İbrahim de): “Evet (inanıyorum). Fakat kalbimin tatmin olması için.” dedi.” İmam Rıza as buyurdu : Allah Tabareke ve Teala İbrahim as’a vahy etti ve dedi ki kullarımın birisi Halil’im olacak, benden ölülerin diriltilmesini de istese icapta bulunurum, İbrahim as’da Allah’ın Halil’idir, olmasını temenni etti ve Allah’a : Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.” demişti. (Allah) “İnanmıyor musun?” buyurdu. (Hz. İbrahim de): “Evet (inanıyorum). Fakat Halil’iniz olduğuma kalbimin tatmin olmasını istiyorum. (Şeyh Saduk, Tevhit Kitabı, S. 132.)
Ç- Prière (Çalat).

Salam, Diverses manières de prier. Ç- 2. Tou[…]

M- Deux Messies.

Salam, L’Esprit Christ en Jésus. M-17. Jésus[…]

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين […]

H- Pierre (Hidjara).

Salam, La parabole de la Pierre. H-7. Il es[…]