User avatar
By Ali Jafarov
#65194
Qeybət nə zaman caizdir?

Sual: Hansı hallarda arxadan danışmaq caizdir? Və arxadan danışma sadəcə inananlar olduqda yasaqdırmı yoxsa bu haqq çağrısına müxalifət edən kəslər üçün də yasaqdırmı? Və müxaliflərdən kimlərin arxasından danışmaq uyğundur? Söhbət qüsurluların/günahkarların bununla əlaqədar həqiqəti bilməsindən getdiyi halda caizdirmi? Həmçinin, çağrını inadçı bir şəkildə rədd edənlərin arxasınca danışmaq necə?

Cavab: Qadağan olunan arxadan danışma (qeybət) mömin kəsin yoxluğunda onun gizli olan qüsurlarını deməkdir. Yəni, inanmayan biri ilə bağlı arxadan danışmaq kimi bir şey yoxdur. Lakin, mömin (inanan) birinin davranışı, insanların gizli qüsurlarını öyrənən kimi mübahisə mövzusuna çevirməkdən çəkinməsi olmalıdır. Və insanların önündə, mömin orada olsa belə, bu gizli qüsurlardan bəhs etmək caiz deyil. Əgər hər hnsı bir kəs bundan bəhs edərsə, bu qəsdən mömini alçaltması deməkdir. Və bu da arxadan danışmaq kimi qadağan olunmuş bir hərəkətdir.

Əhməd Əl Həsən ə.s
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]