#63740

جدیدا مکتب نجف جوابی ازّ امام جعلی فیسبوک منتشر کرده است، در اینجا هم فارسی و هم عربی‌ آن را به شما ارائه میدهیم، در نوشته‌های قبلی در مورد استخاره و رویا خواندیم و خودتان ببینید که جواب جدید از امام جعلی فیسبوک چه در مورد رویا و استخاره می‌گوید، بدون یک ذره شک این جواب از امام جعلی با چیزی که از امام احمد الحسن (ع) فرا گرفته ایم زمین تا آسمان فرق می‌کند که این خود میتواند ثابت کند که امام فیسبوک امام حقیقی نیست، ببینید که چگونه ارزش رویا و استخاره در این نوشته جدید پایین میاید

عربی‌

جواب جديد للإمام أحمد الحسن (ع) حول مسألة التأويل للنص الشرعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله
الاحبة المؤمنون في الكويت وغيرها حفظكم الله وسدد خطاكم اتوجه لكم في هذا اليوم الكريم الجمعة الرابع والعشرون من شعبان الخير لبيان ان الرجوع لخليفة الله والسؤال عن معالم الدين في كل صغيرة وكبيرة هو دين الله وطريق الله وطريق اهل البيت فدين الله ان هناك معصوما يقلده المؤمنون ويرجعون له في معرفة معالم دينهم ولا يوجد شيء اسمه ان شخصا مكلفا باتباع خليفة الله يقوم بالتأويل واستنباط الاحكام الفقهية أو العقائد من الرؤى أو الروايات أو من كلامي أو من النص الديني عموما فهذا ضلال في ضلال فالنص عموماً اما محكم أو متشابه فإن كان محكما اخذ به وعمل به وان كان متشابهاً رد الينا اهل البيت لنبينه ونحده على وجهه والحمد لله اليوم المعصوم حاضر بين ايديكم ويمكنكم سؤاله والرجوع اليه في كل صغيرة وكبيرة فمن اعرض عن الرجوع للمعصوم الحاضر وتقليده في دينه في كل صغيرة وكبيرة فقد انحرف عن الصراط المستقيم وعنا أهل البيت.

ومن يدع انه قادر على التأويل ومعرفة الاحكام أو العقائد من النص الديني أو من الرؤى أو ما شابه دون الرجوع الينا وسؤالنا ثم دعا الناس للأخذ بكلامه أو بطريقه الذي ابتدعه فهو يدع الى نفسه كإمام يُتبع او الى طريق ودين ابتدعه من نفسه كإمام يتبع وهذا هو الانحراف عن دين الله وعن خليفة الله فعليه ان يرجع عن هذا ويصحح طريقه ان كان مؤمنا ومتبعا لنا أهل البيت.

والرؤى موضعها في الدين هو تأكيد النص على الإمام والخليفة المنصوص عليه (كما في وصية رسول الله محمد (ص) ليلة وفاته) والعقيدة والأحكام الشرعية تؤخذ من خليفة الله ولا تؤخذ عقيدة جديدة من رؤى ولا يؤخذ حكم فقهي جديد من رؤى فمن جاءكم برؤى ويريد منكم هذا اصفقوها بوجهه ولا حباً ولا كرامة وهذا بغض النظر عن مناقشة صدقه من كذبه أو كون الرؤى من الله أو من الشيطان أو من هوى النفس.

وللمؤمن تدبر القرآن وهو غير التأويل ومحاولة إحكام المتشابه وتحديد الوجه المراد بالنص المتشابه على وجه القطع واليقين.

احمد الحسن

ترجمه به فارسی

ای مؤمنین عزیز در کویت و کشور‌های دیگر، خدا شما را حفظ کند، و قدم‌هایتان را محکم کند. من به شما خطاب می‌کند در این روز فرخنده جمعه، ۲۴ شبان، روز خوب، که موضوع مربوط به خلیفه خدا را برای شما روشن کند راجع به امور دینی در هر آنچه که بزرگ و کوچک است، در دین خدا، راه خدا و راه اهل بیت (ع). دین خدا اگر معصومی برای مؤمنین وجود دارد که از او تقلید کنند و به او مراجعه کنند که در مورد علم دین بفهمند، و چیزی به این عنوان وجود ندارد که شخصی‌ مؤمنین را موظف به پیروی از خلیفه خدا کند، تعبیر و نتیجه فقهی یا عقیدهٔ یی بگیرد از رویا‌ها یا از احادیث یا از سخنان من، و از کتب دینی به صورت کلی‌. که این گمراهی در گمراهی است، پس این کتب، به صورت کلی‌، به صورت محکم یا متشابه، که اگر آن مشخص و محکم است آن را بگیرید و با آن عمل کنید، و اگر آن متشابه است به ما اهل بیت (ع) آن را برگردانید که ما برای شما آن را واضح و معلوم کنیم، و امروز شکر خدا که بین دستان شما معصومی حاضر است، و شما میتوانید از او سوال کنی، و همه چیز را چه بزرگ و چه کوچک به او بازگشت دهید (مراجعه کنید در مورد هر مطلبی). پس اگر هرکسی از مراجعه و بازگشت به معصوم دوری کند که این معصوم امروز حاضر است، و از تقلید کردن از او در دین و هر آنچه که بزرگ و کوچک است دوری کند، همانا او از راه مستقیم و از ما اهل بیت (ع) منحرف شده است

و هرکسی که ادعا کند میتواند رویا‌ها را تعبیر کند و قوانین و فقه و عقاید را از کتب دینی بفهمد و یا از رویا‌ها بفهمد، یا شبیه به اینها بدون اینکه آن را به ما بازگشت دهد و بدون اینکه از ما سوال کند، پس او مردم را به راه خود می‌خواند و به کلمات خود می‌خواند که خود اختراع کرده است، همانا او مردم را به خود می‌خواند مانند یک امام (ع) که از او پیروی میکنند و اینکه راهی‌ و دینی که خود ساخته از خودش شبیه به امامی که از او پیروی میکنند، و این انحراف از دین الله و خلیفه الله است، پس بر او واجب است که از این حالت برگردد و راه خودش را درست کند اگر او یک مؤمن است و یکی‌ از پیروان ما اهل بیت (ع

و جای گاه رویا‌ها در دین، تأکید کتب و نوشته امام و خلیفه است (همان کسی‌ که در وصی‌ رسول الله (ص‌) نام برده شده در شب وفات ایشان)، و اصول و قوانین فقهی از خلیفه خدا گرفته میشود و شما نمیتوانید ایمان جدید یا قواعد جدید از رویا بگیرید، و شما نمیتوانید قوانین فقهی جدید از رویا بگیرید. پس، هرکسی که به پیش شما آمد با یک رویا و از شما این خواسته را دارد بر صورتش بیاندازید بدون محبت و رحمت و وقار، به دون توجه به حقیقت یا خلوص نیت مناظره او یا کذب او، یا این که آن رویا از طرف الله است، یا از شیطان، یا از خود آن شخص
-یعنی‌ حرف او را قبول نکنید-

و برای مؤمنین تفکر در قرآن است، که متفاوت است با تفسیر کردن آن یا سعی‌ کردن به نشان دادن متشابه یا مشخص کردن معنی‌ آن با توجه به نوشته متشابه در حالتی‌ دقیق و مشخص

احمد الحسن

شعبان ۱۴۳۶

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]