#63887
من حسین هستم، حامل شمشیر پدرم علی‌ ابن ابی طالب (ع)، ذو الفقار

من کسی‌ هستم که با شمشیر پیروز میشود

من کسی‌ هستم که برای اهل بیت (ع) انتقام می‌گیرد و برای امامان و انبیا و رسولان، و من کسی‌ هستم که خواستار خون (بهای) انبیا و اولیا و رسولان هستم

من احمد اسماعیل هستم

یک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image
Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Les Mahdis sont les Rappels. Q-31. No[…]

N- Nostradamus.

Salam, Lecture révélatrice des Livres. N-11.[…]