#63888

فریب کسی‌ را نخورید، حتی با صحبت شیرین

و اجازه ندهید کسی‌ جلوی شما باشد در دعوت خدا، فقط خود خدا تنها

هوشمند باشید و بینش و بصیرت بالا داشته باشید

دشمن را از دوست بشناسیدیک حرف توسط حقّ احمد الحسن (ع) رهبر پرچم‌های سیاه مشرقی، ابا عبدالله (ع) در بازگشتش


Image
S- L'Islam comme Religion ?

Salam, Le Rappel. S-10. Mahdi est un avertis[…]

Salam, Les bannières noires. E-13. Le Desce[…]

Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, Les rêves qui m’ont aidé à mieux cerner[…]