#38
آیا کمک به دولت طاغوت از طرف امام (ع) مجاز است؟

با سلام به برادران و خواهران عزیز،

از خودتان سوال کنید، چقدر امام (ع) در مورد دولت‌های طاغوت صحبت کرده اند، و بار‌ها و بار‌ها فرموده اند که به هیچ وجه نباید کمکی‌ به آنها کنیم،

پس چگونه انصار در عراق الان به این کار مشغول هستند و کسی‌ هم اهمیت نمیده؟

باید چشم‌هایمان را باز کنیم تا حقیقت را ببینیم

Image

KONTRADIKSI KELIMA: BAGAIMANA MUNGKIN PANJI HITAM[…]

N- Nostradamus.

Salam, Les associateurs contre le Mahdi. N-3. […]

صفحه رسمی کانال ماهواره ای پرچم های سیاه م[…]

T- La Table Servie.

Salam, Apocalypse veut dire Révélation. T-11.[…]

Donate to the Imam a.s