#38
آیا کمک به دولت طاغوت از طرف امام (ع) مجاز است؟

با سلام به برادران و خواهران عزیز،

از خودتان سوال کنید، چقدر امام (ع) در مورد دولت‌های طاغوت صحبت کرده اند، و بار‌ها و بار‌ها فرموده اند که به هیچ وجه نباید کمکی‌ به آنها کنیم،

پس چگونه انصار در عراق الان به این کار مشغول هستند و کسی‌ هم اهمیت نمیده؟

باید چشم‌هایمان را باز کنیم تا حقیقت را ببینیم

Image
TENTANG MUQTADA AL-SADR

Jawaban Imam Ahmed Al-Hassan (as) Mengenai Muqta[…]

KASIH SAYANG DAN KEMANUSIAAN

Tanggal : 19 Agustus 2017 Di : Paltalk Imam Ah[…]

PALTALK pada tanggal : 19 Agustus 2017 Imam Ah[…]

Sayyida Zaynab Binte Ali

In the Name of Allah, The Abundantly Merciful, […]

Donate to the Imam a.s