#38
آیا کمک به دولت طاغوت از طرف امام (ع) مجاز است؟

با سلام به برادران و خواهران عزیز،

از خودتان سوال کنید، چقدر امام (ع) در مورد دولت‌های طاغوت صحبت کرده اند، و بار‌ها و بار‌ها فرموده اند که به هیچ وجه نباید کمکی‌ به آنها کنیم،

پس چگونه انصار در عراق الان به این کار مشغول هستند و کسی‌ هم اهمیت نمیده؟

باید چشم‌هایمان را باز کنیم تا حقیقت را ببینیم

Image
M- Deux Messies.

Salam, Le Messie du Jour de Rétribution. M-9.[…]

EXCLUSIVE Tonight on the Black Banners of the East[…]

سلام چه کسی اینجا امام زمان رو دیده؟ در رابطه با ج[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Mahdi le Miséricordieux est un Livre qui[…]

Donate to the Imam a.s