#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image

Diterjemahkan dari Let’s Better Ourselves For The […]

Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, Vêtement de Lumière. Y-9. L’élection[…]

رسوایی مجدد مکتب باطل نجف و صاحبان آن گوساله و […]

Salam, Reconnaître les Croyants. R-17. Appr[…]