#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image
Media On Trial

The greatest weapon of mass deception that has be[…]

Salam, Les compagnons du Mahdi. R-10. D’un pe[…]

به نام خداوند بخشنده و مهربان سپاس خداوند را که ا[…]

تعبیر رویاء

اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین وسلم[…]

Donate to the Imam a.s