#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image
S- L'Islam comme Religion ?

Salam, La Religion par le net. S-9. Sans bo[…]

SANG PEMBUAT HUKUM

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pen[…]

Salam, La France pour le français. R-19. On[…]

Q&A BERSAMA DENGAN ABA SADIQ (AS)

Q&A BERSAMA DENGAN ABA SADIQ (AS) (Pa[…]