#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ا[…]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, L’Heure sans Paraboles. Q-18. Et que[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Ahmad ! Ahmad ! A-10. Après avoir vu[…]

N- Nostradamus.

Salam, Dieu Très Grand : Allah Akbar. N-4. E[…]