#47
امام احمد الحسن (ع)، امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

سلام خدمت شما

در ویدئو زیر عبدالله هاشم از طرف امام احمد الحسن (ع) امام دروغ گوی و کذاب فیسبوک را به مبارزه دعوت میکنند

که اتفاقی را از آینده پیشبینی‌ کند، و همچنین امام احمد الحسن (ع) نیز آینده را پیش بینی‌ میکنند تا همه بفهمند که دروغ گوی کیست و راستگو کیست

[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=rSGTYMOKxdw[/bbvideo]

Image

EXCLUSIVE Tonight on the Black Banners of the East[…]

سلام چه کسی اینجا امام زمان رو دیده؟ در رابطه با ج[…]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Mahdi le Miséricordieux est un Livre qui[…]

WORLD EXCLUSIVE

Tonight exclusive from the Black Banners Of The E[…]

Donate to the Imam a.s