#65807
سلام. من تازه به پرچمهای سیاه مشرقی ایمان اوردم. تصاویر منتشر شده از امام احمدالحسن توسط امام عبدالله هاشم خلاف انتظار عموم مردم از نظر چهره ی ظاهری یک امام است. چون عموم مردم چهره ی ظاهری یک امام رو خیلی زیبا تصور میکنند . چه جوری باید به این سوال مردم جواب داد؟
سوال بعدی من اینه که از نظرامام ،در ایران، امروز که 18 اردیبهشت 98 هستش ، چندم ماه رمضان میشه

Salam, À ceux qui ne jurent que par le Coran… […]

A- Nom nouveau du Mahdi.

Salam, Le Coran et Al-Kawthar sont reliés. A-1[…]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, Un peu de réflexion. Q-25. Par syllog[…]