#63644
TUGAS MUSLIMIN TERHADAP AL-MAHDI A.S

Beliau diutus oleh Allah, maka kedatangan beliau adalah atas perintah Allah , sebagai khalifah-Nya dan imam yang wajib ditaati. Bahkan Isa a.s akan solat bermakmum di belakangnya, walaupun beliau seorang nabi Ulul ‘Azmi. Sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut:

a) Riwayat Ibnu Majah; Rasulullah SAW bersabda: Akan ada tiga orang asal dari kalian semuanya memerangi putra khalifah. Kemudian tidak berakhir pada seorang dari mereka. Lalu muncul bendera hitam dari arah timur, mereka melakukan peperangan terhadap kalian, yang tak pernah dilakukan kaum sebelumnya.” Kemudian beliau berkata, “Bila kalian melihatnya, maka berbaiat kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Khalifah Allah al-Mahdi.” Rujukan: Sunan Ibnu Majah, Juz 2, halaman 1367

Dalam kitab az-Zawaid, sanad ini sahih dan rijal (para perawi)nya tsiqah (terpecaya). Al-Hakim meriwayatkannya di dalam al-Mustadrak dan mengatakan: “Sahih menurut aturan Syaikhan (Bukhari dan Muslim).

b) Dari Hasan bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bencana yang dialami Ahlulbaitnya sehingga Allah menurunkan bendera kehitaman dari timur. Siapa yang mendukungnya Allah akan menolongnya dan siapa yang menghinakannya Allah akan menghinakannya, sampai mereka mendatangi seorang laki namanya seperti namaku. Maka taatilah perintahnya, Allah akan mendukung dan menolongnya.” Rujukan: Al Fitan, Nuaim bin Hammad, halaman 189

c) Dari Ali bin Abi Thalib dalam hadis panjang: “Para malaikat di langit gelisah, lalu Allah memerintahkan Jibril as, dan beliau menyeru di atas pagar-pagar masjid Damaskus, “Sungguh telah datang pertolongan kepada kalian hai umat Muhammad. Telah datang penyelamat kepada kalian, dialah al-Mahdi, keluar dari Mekah. Maka sambutlah ia!” Kemudian beliau berkata, “Maukah aku gambarkan dia kepada kalian? Sesungguhnya masa telah terbahagi batasan-batasannya pada kami, dan telah terikat perjanjian-perjanjiannya bagi kami, dan akan kembali saksi-saksinya kepada kami. Sesungguhnya penduduk Haram akan mencari untuk kami orang yang mengetahui tuntutan kami, dialah yang menyaksikan kami. Dialah seorang yang paling mirip dengan Rasulullah. Namanya adalah nama beliau dan nama bapanya adalah nama bapa beliau, dari anak keturunan putri Muhammad, dari anak keturunan al-Husein. Siapa yang berwilayah pada selain dia, akan dimurkai Allah.” Rujukan: Aqad Ad Darar Fi Akhbar Al Muntazar, Halaman 94

d) Dari Tsauban; “Jika kalian melihat bendera-bendera hitam muncul dari Khurasan, maka datangilah itu walaupun dengan merangkak di atas ais. kerana di sana ada Khalifah Allah al-Mahdi.” Rujukan: Al Fitan, Nuaim bin Hammad, halaman 189

e) Juga dari Tsauban: Rasulullah saw bersabda, “Akan ada tiga orang asal kalian semuanya memerangi “putra” khalifah. Kemudian tidak sampai pada seorang dari mereka, lalu datang bendera hitam dari arah Khurasan, maka datangilah ia walaupun merangkak di atas lutut. Sesungguhnya di situ ada Khalifah Allah al-Mahdi.” Rujukan: Sunan Al Waridah Fi Al Fitan Li Ad Dani halaman 551 http://islamport.com/d/1/ajz/1/150/476.html

f) Darinya pula; Rasulullah saw bersabda: “Akan ada tiga orang asal kalian semuanya memerangi putra khalifah. Kemudian tidak berakhir pada seorang dari mereka. Kemudian muncul bendera hitam dari arah timur, mereka melakukan peperangan terhadap kalian, yang tak pernah dilakukan kaum sebelumnya.” Kemudian beliau berkata, “Bila kalian melihatnya, maka berbaiat kepadanya walaupun dengan merangkak di atas air batu. Sesungguhnya dialah Khalifah Allah al-Mahdi.” Rujukan: Sunan Ibnu Majah, Cetakan Darul Fikr, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, Hadis 4084 http://islamport.com/d/1/mtn/1/50/1629.html

Abu Na’im meriwayatkan dari Ibn ‘Amr, bahawa Rasulullah saw bersabda: “Akan muncul al-Mahdi di atas kepalanya sebuah awan. Lalu datang penyeru yang mengatakan, “Inilah al-Mahdi khalifah Allah, maka ikutilah dia!”. Rujukan: الكتاب : العرف الوردي في أخبار المهدي http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
Y- Yamani et Yawmiates (Mémoires).

Salam, Le récipiendaire. Y-13. Il est aussi[…]

N- Nostradamus.

Salam, Au détriment des associateurs. N-7. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, L’Astre perçant. Q-26. La lumière d[…]