#64922

هل الزوج المفروض يكون منفتح مع الزوجة ويقبل يستمع لنصائح لها ويكونون صرحاء مع بعض؟

نعم هذا يعتمد على نوع العلاقة بينهم، ولا يوجد ضرر من الأستماع، والصراحة شيء جميل
لكن لا تصل الى الوقاحة، مثلآ لا تصل الى ان الزوجة تقول لزوجها ان هناك شاب اعجبني
او هكذا امورالتي تصل الى الوقاحة وقلة الأدب


آیا شوهر بهتر است با همسرش روشنفکر باشد و به نصیحتش گوش دهد و آیا باید با یکدیگر صریح باشند؟

این به نوع رابطه [طبیعت] بین آنها بستگی دارد، و ضرری در گوش فرا دادن وجود ندارد، و راستی چیزی زیباست، اما آن نباید به حد بی شرمی و بی ادبی برسد، برای مثال خانم به شوهرش بگوید " مردی هست که او را دوست دارم " یا چنین مواردی از بی شرمی و بی ادبی.
T- La Table Servie.

Salam, Manger une autre sorte de nourriture. […]

Q- Le Mahdi dans le Coran.

Salam, L’Envoyé de Dieu et Son Livre. Q-28. […]

N- Nostradamus.

Salam, Le découvrement. N-9. Ce qu’ont subi[…]