#65807
سلام. من تازه به پرچمهای سیاه مشرقی ایمان اوردم. تصاویر منتشر شده از امام احمدالحسن توسط امام عبدالله هاشم خلاف انتظار عموم مردم از نظر چهره ی ظاهری یک امام است. چون عموم مردم چهره ی ظاهری یک امام رو خیلی زیبا تصور میکنند . چه جوری باید به این سوال مردم جواب داد؟
سوال بعدی من اینه که از نظرامام ،در ایران، امروز که 18 اردیبهشت 98 هستش ، چندم ماه رمضان میشه
S- L'Islam comme Religion ?

Salam, Les méchants mécréants vont payer. S-[…]

N- Nostradamus.

Salam, Le retour du Christ. N-8. Quatrain f[…]

K- La Caverne, Al-Kahf.

Salam, La Caverne ou Grotte. K-1. Entre la S[…]